Σύσταση διοικητικού συμβουλίου – Νόta asbl

Βούλα ΚΑΓΙΑΣΑ

Πρόεδρος, Ταμίας

Υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Τμήμα Συντάξεων Ευρωπαϊκών Θεσμών

Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Πτυχίο – Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΔΠΘ)

Master en Arts du Spectacle/Spectacle vivant – Τέχνη του ζωντανού θεάματος – Τμήμα Επιστημών Πληροφορίας και Επικοινωνίας/ULB

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Δημιουργικής Γραφής – Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Μαίρη ΠΑΝΟΥΣΗ

Αντιπρόεδρος, Εκπρόσωπος Τύπου

Επικοινωνιολόγος και Πολιτικός Σύμβουλος – Υπάλληλος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας – Εθνικό Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

DESS Μετάφραση και Διερμηνεία Συνεδρίων – Université de Mons-Hainaut

Executive Master στην Επικοινωνία – Marketing και Διαφήμιση – ULB/Solvay Business School

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Διεθνείς Σχέσεις – London School of Economics

Υποψήφια Διδάκτωρ –  Περιβαλλοντική Επικοινωνία – Freie Universität Berlin

Νικόλαος ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

Γραμματέας

Ιδιοκτήτης της ανώνυμης εταιρείας ATERMON SA που δραστηριοποιείται στο χώρο των Συστημάτων Πληροφορικής

Bachelor και Master στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο της Namur.

NOTA ASBL | RUE AMERICAINE 186 - 1050 BRUXELLES | TVA: BE0536582620