Η Νόta asbl και η ομάδα Νόta Théâtrale ιδρύθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2012, έπειτα από πρωτοβουλία μιας παρέας νέων ανθρώπων που ”προσγειώθηκαν” στις Βρυξέλλες σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και με διαφορετικἠ κατάρτιση και επαγγελματικές δραστηριότητες. Στόχος μας, να δημιουργήσουμε ένα χωνευτήρι καλλιτεχνικών ανησυχιών και ένα μέσο έκφρασης και δημιουργικότητας με εφαλτήριο την πηγαία ανάγκη για “συνάντηση” σε πνευματικό, πολιτιστικό και ανθρώπινο επίπεδο.

Leave a Reply

NOTA ASBL | RUE AMERICAINE 186 - 1050 BRUXELLES | TVA: BE0536582620