Η φιλοσοφία μας

Η Νόta Théâtrale ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012 έπειτα από πρωτοβουλία μιας παρέας νέων ανθρώπων οι οποίοι ”προσγειωθήκαμε” στις Βρυξέλλες σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και με διαφορετικἠ κατάρτιση και επαγγελματικές δραστηριότητες.

Το φάσμα των δραστηριοτήτων μας σε Βέλγιο και Ελλάδα περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, διοργάνωση σεμιναρίων από επαγγελματίες, βιβλιοπαρουσιάσεις, συναυλίες-φεστιβάλ, εκθέσεις, καλλιτεχνικά και αθλητικά δρώμενα καθώς και ημερίδες που άπτονται εκπαιδευτικών και επιστημονικών θεμάτων.

Στόχος μας, να δημιουργήσουμε ένα χωνευτήρι καλλιτεχνικών ανησυχιών και ένα μέσο έκφρασης και δημιουργικότητας με εφαλτήριο την πηγαία ανάγκη για “συνάντηση” σε πνευματικό, πολιτιστικό και ανθρώπινο επίπεδο.

Η Νόta Théâtrale έγινε από την πρώτη της θεατρική δραστηριότητα δεκτή με ιδιαίτερη θέρμη στους καλλιτεχνικούς κύκλους της ελληνικής κοινότητας που ζει στις Βρυξέλλες, αλλά και στη γαλλόφωνη κοινότητα της πόλης καθώς οι παραστάσεις συνοδεύονται πάντα από υπέρτιτλους στα γαλλικά. Σκοπός μας και σε αυτό το επίπεδο είναι η πολιτιστική διάδραση ανάμεσα στην ελληνική κουλτούρα και σε αυτές που φέρουν όσοι ζουν στην πόλη αυτή.

NOTA ASBL | RUE AMERICAINE 186 - 1050 BRUXELLES | TVA: BE0536582620