Βιβλιοπαρουσιάσεις

Βιβλιοπαρουσίαση “Εφτά Λευκά Πουκάμισα” του Θοδωρή Γκόνη – Εκδόσεις ΑΓΡΑ, 25/10/2018
Βιβλιοπαρουσίαση “Μαρτυρίες από την Δικτατορία και την Αντίσταση” του Στέλιου Κούλογλου – Εκδόσεις ΕΣΤΙΑ, 7/03/2019

NOTA ASBL | RUE AMERICAINE 186 - 1050 BRUXELLES | TVA: BE0536582620