Θεατρικές Παραστάσεις


Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες για τις προηγούμενες παραστάσεις της Νόta Théâtrale.
Επιλέξτε ένα τίτλο για να διαβάσετε περισσότερα για κάθε παράσταση:

2019 TROUBLEx, Βούλα Καγιάσα | Les Riches Claires
2016 Αντιγόνη, Jean Anouilh | Théâtre Marni
2014 Πώς να ληστέψετε μια τράπεζα, Samy Fayad | Les Riches Claires
2013 Φούστα Μπλούζα, Ρέππας-Παπαθανασίου | Les Riches Claires

Συμμετοχή στις από κοινού εκδηλώσεις με τις ελληνικές θεατρικές ομάδες των Βρυξελλών για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου

2019 Τίποτα, Ευδόκιμος Τσολακίδης | De Lijsterbes
2018 Crave, Sarah Kane | De Lijsterbes

NOTA ASBL | RUE AMERICAINE 186 - 1050 BRUXELLES | TVA: BE0536582620