Σύσταση διοικητικού συμβουλίου – Νόta asbl

Παρασκευή ΚΑΓΙΑΣΑ
Πρόεδρος, Ταμίας

Υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Τμήμα Συντάξεων Ευρωπαϊκών Θεσμών
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΠΘ)
Μεταπτυχιακό στην Τέχνη του ζωντανού θεάματος (Master en Arts du Spectacle/Spectacle vivant)
Τμήμα Επιστημών Πληροφορίας και Επικοινωνίας/ Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (ULB)
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Δημιουργικής Γραφής – Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Νικόλαος ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
Γραμματέας

Ιδιοκτήτης της ανώνυμης εταιρείας ATERMON SA που δραστηριοποιείται στο χώρο των Συστημάτων Πληροφορικής
Bachelor και Master στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο της Namur.

NOTA ASBL | RUE AMERICAINE 186 - 1050 BRUXELLES | TVA: BE0536582620