Σύσταση διοικητικού συμβουλίου – Νόta asbl

Παρασκευή ΚΑΓΙΑΣΑ
Πρόεδρος, Ταμίας

Υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Τμήμα Συντάξεων Ευρωπαϊκών Θεσμών
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΠΘ)
Μεταπτυχιακό στην Τέχνη του ζωντανού θεάματος (Master en Arts du Spectacle/Spectacle vivant)
Τμήμα Επιστημών Πληροφορίας και Επικοινωνίας/ Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (ULB)
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Δημιουργικής Γραφής – Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Μαίρη ΠΑΝΟΥΣΗ
Αντιπρόεδρος, Εκπρόσωπος Τύπου

Επικοινωνιολόγος και Πολιτικός Σύμβουλος – Υπάλληλος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου\
Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας – Εθνικό Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών
DESS Μετάφραση και Διερμηνεία Συνεδρίων – Université de Mons-Hainaut
Executive Master στην Επικοινωνία – Marketing και Διαφήμιση – ULB/Solvay Business School
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Διεθνείς Σχέσεις – London School of Economics
Υποψήφια Διδάκτωρ –  Περιβαλλοντική Επικοινωνία – Freie Universität Berli Ιδιοκτήτης της ανώνυμης εταιρείας ATERMON SA που δραστηριοποιείται στο χώρο των Συστημάτων Πληροφορικής

Νικόλαος ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
Γραμματέας

Ιδιοκτήτης της ανώνυμης εταιρείας ATERMON SA που δραστηριοποιείται στο χώρο των Συστημάτων Πληροφορικής
Bachelor και Master στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο της Namur.

NOTA ASBL | RUE AMERICAINE 186 - 1050 BRUXELLES | TVA: BE0536582620